Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

I OW 148/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 sygn. akt II SA/Kr 419/10 postanawia: odmówić wyznaczenie innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania tej sprawy...
z ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 r. Pismo z dnia...

I OW 22/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 sygn. akt II SA/Kr 420/10 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów...

I OW 23/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 sygn. akt II SA/Kr 421/10 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów...

I OW 21/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 sygn. akt II SA/Kr 419/10 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów...

I OSK 544/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

cywilnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej postanawia...
w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. nr [....] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej., Skarżący w dniu 21 stycznia 2012 r. złożyli skargę kasacyjną od powyższego...

I OSK 543/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

[...] spółki cywilnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej...
w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej., Skarżący w dniu 21 stycznia 2012 r. złożyli skargę kasacyjną od powyższego...

I OSK 545/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

cywilnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej postanawia...
[...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej., Skarżący w dniu 21 stycznia 2012 r. złożyli skargę kasacyjną od powyższego wyroku...

I OW 150/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 sygn. akt II SA/Kr 421/10 postanawia: odmówić wyznaczenia innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania tej sprawy...
z ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2009 r. Pismo z dnia...

I OW 149/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 sygn. akt II SA/Kr 420/10 postanawia: odmówić wyznaczenia innego wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznania tej sprawy...
z ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] lutego 2010 r. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2008 r. Pismo z dnia...

I OZ 443/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

[...] lipca 2010 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za rok 2007 postanawia: oddalić zażalenie Wnioskiem z dnia 28 października 2010 r. S. K. i L...
dotyczy obciążenia strony skarżącej kwotą dodatkową opłaty rocznej za rok 2007 w wysokości 1.048081.20 zł za kolejny rok niedotrzymania terminów zagospodarowania...
1   Następne >   2