Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II SA/Łd 132/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-23

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: 1. stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 819/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-27

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu postanawia oddalić skargę kasacyjną Uzasadnienie., Postanowieniem z dnia 12. 05. 2005 r. sygn. akt II SA/Po 427/05...
zmiany stawki opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, natomiast zaskarżone orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16. 11. 2004 roku nie rozstrzygało...