Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 1915/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-08

w miejscowości S., stanowiącej przed podziałem dz. ew. nr [...] o powierzchni 2,7790 ha, obręb S., gm. P., w celu ustalenia opłaty adiacenckiej naliczanej na podstawie art. 98a...
położonej w miejscowości S., stanowiącej przed podziałem dz. ew. nr [...] o powierzchni 2,7790 ha, obręb S., gm. P., w celu ustalenia opłaty adiacenckiej naliczanej...

VI SA/Wa 2546/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

rynkowej przedmiotu wyceny, która stanowić będzie podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej przed podziałem...
. Nie zamieścili informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

VI SA/Wa 2545/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-24

rynkowej przedmiotu wyceny, która stanowić będzie podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej przed podziałem...
informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

VI SA/Wa 281/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej przed podziałem została oszacowana na kwotę 15 575 900 zł, a po podziale...
i po dokonanym podziale. Nie zamieścili informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu...

VI SA/Wa 259/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

informacji o badaniu poszczególnych działów księgi wieczystej. Dokonując wyceny nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
został sporządzony na zlecenie Burmistrza Miasta '(...)', w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny, która stanowić miała podstawę do ustalenia opłaty...

II GSK 4615/16 - Wyrok NSA z 2018-12-07

położonej w A. nieruchomości gruntowej o pow. 15,5757 ha - na potrzeby ustalenia przez Burmistrza Miasta A. opłaty adiacenckiej z tytułu podziału tej nieruchomości...
lit. c/ rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.), zasądzając...

II GSK 1110/21 - Wyrok NSA z 2021-09-16

wartości dla potrzeb opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej., Szczegółową argumentację na poparcie zarzutów sformułowanych w petitum...
[...].11.2010 r. sporządzonych na zlecenie Starosty S. dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów błędnie ustalając (za organem administracji...

VI SA/Wa 1777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

Powiatowego w S., dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i obejmowały:, a) 'Operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa...
aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste. Oznacza to zatem, że miały być podstawą do zmiany opłaty za użytkowanie wieczyste, tym samym oszacowane przez rzeczoznawcę...