Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Bd 954/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-26

. Sz. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odroczenia zapłaty zaległości w opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu...
O. ustalił R.S.wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek nr :[...] powstałych na skutek podziału działek nrnr [...] o pow. [...] w N.., Wójt decyzją...

II SA/Bd 694/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-08

SKO w B. z dnia [...]kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta [...] odmówił skarżącemu...
D. Ch. umorzenia opłaty adiacenckiej wraz z należnymi odsetkami, kosztami egzekucji oraz upomnienia., Organ wskazał, że skarżący wnioskiem z dnia 10 grudnia 2012 r...