Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Go 562/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-25

w dniu 25 listopada 2022 r. sprawy ze sprzeciwu M.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
., nr [...], którą uchylono decyzję Wójta Gminy z dnia [...] października 2021 r., nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 86.100 zł wobec M.S. z tytułu...

II SA/Gl 272/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-21

, że wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych...
materialnego, tj. do wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.', Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 sierpnia 2015 r., sygn. I OSK 2815/13, stwierdził podobnie...