Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Gl 272/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-21

, że wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych...
materialnego, tj. do wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.', Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 sierpnia 2015 r., sygn. I OSK 2815/13, stwierdził podobnie...