Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Sz 254/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

, nr 9, s. 47: 'Decyzja administracyjna o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44 ustawy z dnia 29. kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz...
Kpa.'; podobnie wyrok NSA z dnia 26 stycznia 1995 r., I SA 2528/93, ONSA 1996, nr 1, poz. 34: 'Decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44 ustawy...