Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

II SA/Sz 1282/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-05

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a odmówić zwolnienia od kosztów sądowych Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze w [...] utrzymało w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego...

II SA/Sz 204/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odmówić zwolnienia od kosztów sądowych B. C.-W. wniosła do Wojewódzkiego...
, co jest niezbędnym dodatkiem do emerytury, a ustalona zaskarżoną decyzją opłata adiacencka w kwocie [...] zł to dopłaty do emerytury na ok. [...] miesięcy. Wnioskodawczyni...

II SA/Ol 1153/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-15

w mocy decyzji wymierzającej mu opłatę adiacencką w wysokości 3316,95 zł, w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia 200 zł tytułem wpisu sądowego, złożył wniosek o zwolnienie...
w sprawie opłaty adiacenckiej dotyczącej nieruchomości 'po rodzicach', wymagającej remontu z powodu 'spowodowanego niszczeniem jej przez podniesienie poziomu drogi...

II SA/Łd 58/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-05

[...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: przyznać skarżącemu M.R. prawo pomocy poprzez zwolnienie od opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem. AG II SA/Łd...
ze skargi T.R. i M.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku...

II SA/Łd 1321/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-07

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: przyznać adwokat A.O.-L., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A, kwotę 147,60 (sto...
w Łodzi oddalił skargę Z.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Skarga kasacyjna została oddalona wyrokiem...

II SA/Łd 1321/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-28

Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych...
w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej, występując jednocześnie z żądaniem przyznania prawa pomocy poprzez...

II SA/Łd 27/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-31

[...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. AG II SA/Łd 27/13...
Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach strony wynika, że skarżący prowadzi wspólne...

II SA/Łd 16/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący...

II SA/Łd 842/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-04

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia...
ustalenia opłaty adiacenckiej S.G. wystąpił do tut. Sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. Jak wynika ze złożonego...

II SA/Łd 15/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Jak wynika ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach...
1   Następne >   +2   +5   +10   70