Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II SA/Ol 966/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-13

) dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2006 r. IV SA/Wa 607/06 (LEX nr 243079) dotyczącego...
Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobywania kopalin bez koncesji oddala skargę. Pismem z dnia 14 maja 2008r. Marszałek...