Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

II SA/Po 740/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] kwietnia 2013r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości (publ. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 96 poz...

VIII SA/Wa 301/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

ze skargi D. L. i Z. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1) uchyla...
. o łącznej powierzchni [...] m² opłatę adiacencką w wysokości [...] zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr [...],[...],[...] z obrębu...

I SA/Go 1491/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-12

wartości nieruchomości przed i po podziale wyniosła 7.500 zł. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału Strona uiściła opłatę adiacenckiej, w wysokości...
jako osoba fizyczna, z osobistego majątku, za co dokonała opłaty adiacenckiej. Podkreśliła, że w jej przypadku przedmiotowa sprzedaż działek budowlanych nie nastąpiła...

I SA/Sz 1426/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-14

z działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z kolei wykazane przez niego w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatki (dotyczące opłat za telefon...
i notarialny Rep. A nr [....]) dotyczące poniesionych opłat notarialnych - [....] zł., Zestawienie ustalonych przez organ I instancji przychodów i kosztów działalności...