Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Sz 1068/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-15

przez odwołującą się został sporządzony w innym celu - dla naliczenia opłaty adiacenckiej, a dokonana w nim analiza rynku nieruchomości dotyczyła lat 2010-2013. Nie kwestionując...
nieruchomości, są nieuprawnione., Organ wskazał również, że powołany przez stronę operat szacunkowy był zapewne podstawą ustalenia opłat związanych z podziałem nieruchomości...