Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od czynności cywilnoprawnych X

I SA/Ol 854/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-28

dotyczy głównie procedur, podziału nieruchomości, ich wywłaszczania, ustalania i wypłaty odszkodowań, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ustalania opłat adiacenckich...
na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uzasadnia również wykładnia historyczna. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie...