Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Bd 300/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-23

się drogi, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich...
sześćdziesiąt złotych) to opłata studiów córki, co daje miesięcznie kwotę 2535 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych). Wykazywane dochody brutto to kwota...