Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

I SA/Gd 1131/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-08

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami zobowiązanym do wniesienia opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału nieruchomości, jest uczestnik...
stawkę procentową opłaty adiacenckiej, wynoszącą 35% wzrostu wartości nieruchomości powstałego na wskutek scalenia i podziału nieruchomości., Skarżąca wskazała...

I SA/Gd 1132/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-08

z tym opłat adiacenckich miała wpływ budowa przez Gminę infrastruktury technicznej, a najkorzystniejszy okres sprzedaży działek następował po zakończeniu kolejnych etapów...
jej własność na dzień 26 lipca 2006r. wniosła w tej dacie aportem do Spółki 'A - B'., Skarżąca wskazała, że ponieważ faktyczne terminy wykonania infrastruktury i rozliczenia opłat...

II FSK 3341/13 - Wyrok NSA z 2016-02-03

.). Przepis ten stanowi, iż ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej...
(w tym ciepłą wodą użytkową) na podstawie koncesji. Kontrahenci są obciążani opłatami, których wysokość jest kalkulowana w oparciu o stawki taryfowe. Spółka dysponuje...

I SA/Ol 744/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-18

przestrzennego, opłata za pomiar i opracowanie mapy do celów projektowych, wydatki na usługi geodezyjne, opłata adiacencka, wydatki na ogłoszenia o sprzedaży, reklamę...
zarówno z nabyciem gruntów, jak i ich podziałem oraz przygotowaniem do sprzedaży. Tymi kosztami są w szczególności: wydatki na wycenę działek, opłata za plan zagospodarowania...

III SA/Wa 2316/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

przeznaczonych pod projektowaną drogę gminną. Na podstawie protokołu z dnia 6 grudnia 2011 r. Spółce przyznano kompensację opłaty adiacenckiej wraz z odsetkami oraz odszkodowaniem...
(wartość całego zakupionego gruntu wraz z opłatami notarialnymi wyniosła 3.775.000 zł). Spółka przedłożyła decyzję z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] wydaną...