Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Wr 691/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
z uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w S. z dnia [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału...

II SA/Po 296/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-17

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] stycznia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 83, poz. 1717) ustalił...

II SA/Po 927/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-20

Odwoławczego w P. z dnia [...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz...

II SA/Łd 130/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-06-03

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
adiacenckiej ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2007r. nr 401, poz. 4195 ) ustalił A Sp. z o.o. z siedzibą w W. opłatę adiacencką w wysokości 65.046,12 zł z tytułu podziału...

II SA/Po 295/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] stycznia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza...
. z dnia [...] kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń...

II SA/Gd 246/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-17

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
. W. opłatę adiacencką w wysokości 540 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (działka ewid. nr [...] położona w B.) spowodowanego stworzeniem warunków do podłączenia...

II SA/Wr 283/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-21

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem...
./ oraz uchwały Rady Miejskiej L. Nr [...] z [...]r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej /Dz.Urz.Woj. Nr [...], poz.[...]/ - Prezydent Miasta L...

II SA/Gd 105/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżoną decyzję. Burmistrz decyzją z dnia 4 października...
października 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. [...])., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że z dniem...

II SA/Po 1014/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-23

Odwoławczego w P z dnia [...] października 2016 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
') oraz uchwały nr [...] Rady Gminy S. L. z dnia [...] lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej...

II SA/Po 1032/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-23

Odwoławczego w P z dnia [...] października 2016 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
: 'u.g.n.') oraz uchwały nr [...] Rady Gminy S. L. z dnia [...] lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...
1   Następne >   +2   +5   10