Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

SA/Sz 127/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-17

Odwoławczego z dnia [...] r Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Zarząd Miasta [...], decyzją Nr [...]z dnia [...]r. na podstawie art. 98 ust.4, art...
Nr [...]Rady Miejskiej w [...]z dnia [...]r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr [...]Rady Miejskiej w [...]z dnia [...]r...

I OSK 2887/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

w Poznaniu z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt IV SA/Po 70/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Poznaniu oddalił skargę J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Poznaniu z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie...