Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

I SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

decyzji w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...
ustalenia opłaty adiacenckiej., Z akt sprawy wynika, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1182/10 zostało...

II SA/Gl 127/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-29

sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii zażalenia skarżącej...
., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W ustawowym terminie pełnomocnik skarżącej wystąpił z zażaleniem na powyższe postanowienie. Składając to pismo...

I OZ 1796/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-13

odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 września 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] kwietnia 2017 r. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej. W uzasadnieniu Sąd...

II SA/Bd 802/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-20

ze skargi D. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić...
. w sprawie ze skargi D. i W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]z dnia [...] lipca 2007 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Pismem z dnia...

II SA/Sz 1140/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-17

do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z Ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić...
Burmistrza W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia w stosunku do W. Z. i Z. Z. opłaty adiacenckiej w wysokości [...] złotych z tytułu wzrostu wartości...

I OZ 335/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić zażalenie Naczelny Sąd...
we Włocławku z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. W uzasadnieniu wskazano, że Sąd pierwszej instancji właściwie określił wysokość wpisu...

II SA/Gd 739/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 9...
. o odrzuceniu jej skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 września 2014 r. w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Odpis postanowienia został doręczony skarżącej...

II SA/Łd 514/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-24

. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej p o s...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej i zasądził na rzecz...

II SA/Bd 1599/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić zażalenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
2016r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone skarżącej oraz uczestnikom postępowania w dniu 20 lipca 2017 r. (zwrotne...

II SA/Bd 1612/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić zażalenia. Wojewódzki Sądu...
2016r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone skarżącej oraz uczestnikom postępowania w dniu 20 lipca 2017 r., W dniu 28...
1   Następne >   +2   5