Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Bk 73/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-07

[...] listopada 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia , Dnia 22 maja 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Białymstoku oddalił skargę Pana P.L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu...

II SA/Bk 739/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2017 r. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. Skarżący złożył wniosek...

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-17

[...], Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. a.bł. Wyrokiem z dnia 25 września 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Łodzi oddalił skargę A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie opłaty...

I SA/Wa 690/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia. Wyrokiem z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 690/10 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...

IV SA/Po 1052/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-03

[...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 20 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę ze skargi D. S., T. F., H. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty...

II SA/Łd 573/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej postanawia...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej. Wyrok...

II SA/Bk 76/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-26

Wniosek Ł. P. i M. P. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Ł. P. i M. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2017 r nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

IV SA/Po 479/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-11

2012 r. sprawy ze skargi K. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia 1...

I SA/Wa 992/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Wniosek K. C. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r., w sprawie ze skargi K. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] kwietnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r.

I OZ 654/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

Zażalenie K. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 992/05 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ze skargi K.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z dnia [...] kwietnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.