Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II SA/Sz 217/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-22

. sprawy ze skargi H. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Prezydent Miasta decyzją...
Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2000r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej zmienionej uchwałą Nr XXIII/409/2001 Rady Miejskiej...

II GSK 1413/15 - Wyrok NSA z 2017-02-16

., stanowiącej przed podziałem dz. ew. nr [...] o powierzchni [...] ha, obręb S. , gm. P. G., w celu ustalenia opłaty adiacenckiej naliczanej na podstawie art. 98a ustawy...