Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SO/Gd 19/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-30

z wniosku R. S. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności organu w sprawie opłaty adiacenckiej...