Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

OSK 1245/04 - Wyrok NSA z 2005-04-05

Odwoławczego w S. z dnia 26 października 2001 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia...
. z dnia 23 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w S. przy ul. M. 4 w wyniku jej podziału...

II SA/Go 696/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-03

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. 1. W dniu [...] października 2010 r. Wójt Gminy...
postępowanie w sprawie ustalenia wobec J.S. i M.S. opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałej w wyniku podziału nieruchomości dokonanego decyzją...

I OSK 82/05 - Wyrok NSA z 2005-10-25

którego ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału może mieć miejsce tylko w wypadku gdy uchwała rady gminy w przedmiocie...
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej poprzedza decyzję o podziale nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA...

I OSK 83/05 - Wyrok NSA z 2005-10-25

, a zatem okres, w którym dopuszczalne było nałożenie na stronę obowiązku publicznoprawnego - ustalenia opłaty adiacenckiej. Okres ten to okres 3 lat od wejścia do obrotu...
prawnego decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości. Brak zatem uchwały rady w przedmiocie stawki opłaty adiacenckiej w dniu wydania decyzji o zatwierdzeniu...

OSK 1646/04 - Wyrok NSA z 2005-07-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 1 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
lipca 2002 r. (...), wydaną w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach sprawy:, Decyzją z dnia 7 maja 2002 r. Zarząd Miasta B...

II SA/Sz 1240/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Burmistrz Gminy [...] decyzją z dnia [...], numer [...], wydaną...
nieruchomościami' i uchwały nr XXXI/400/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Go 254/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-30

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza...
Rady Miejskiej nr XIV/168/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości...

I OSK 235/05 - Wyrok NSA z 2005-12-09

W stanie prawnym obowiązującym przed 15 lutego 2002 r. uzależnianie możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej od obowiązywania w dacie dokonywania podziału nieruchomości...
2001 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 28 października 2004...

OSK 813/04 - Wyrok NSA z 2004-11-29

Odwoławczego w O. z dnia 21 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 5 marca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
decyzję Zarządu Miasta O. z dnia 7 lutego 2002 r. (...) wydaną w sprawie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału, zobowiązującą...

II SA/Go 777/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-18

z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżoną skargą decyzją z dnia...
[...] sierpnia 2014 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy i ustaliło spółce z o.o. pod nazwą 'D' opłatę adiacencką...
1   Następne >   +2   +5   +10   17