Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I OPS 5/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

.) dotyczy rozstrzygnięcia o ustalenia opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Prezes NSA Janusz Trzciński Sędziowie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...

II SA/Sz 671/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-09-28

[...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona...
[...] z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 450). Podstawę prawną...

II SA/Łd 266/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-27

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i orzekło w pkt 1 o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości na skutek wybudowania...

II SA/Lu 285/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-30

ze skargi A. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia...
., Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) oraz uchwały Nr XV/75/99 Rady Miejskiej w B. z dnia 30 lipca 1999r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu...

I OSK 501/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

W. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 10...
z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, uchylając zaskarżoną decyzję, orzekając przy tym, że decyzja ta nie podlega wykonaniu do czasu...

I OSK 1682/09 - Wyrok NSA z 2010-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] lutego 2009r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
, po rozpoznaniu skargi E. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] lutego 2009 r., w przedmiocie opłaty adiacenckiej, uchylił zaskarżoną decyzję...

II SA/Łd 307/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-08-23

ze skargi L. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w S., obejmującej działkę nr 12/2 o powierzchni 0,0945ha, w związku z wybudowaniem...

III SA/Po 452/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-27

w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć postępowanie /-/ Sz. Widłak /-/ T.M. Geremek...

III SA/Po 453/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-27

w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć postępowanie /-/ Sz. Widłak /-/ T.M. Geremek...

II SAB/Op 24/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

niejawnym sprawy ze skargi M. W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej postanawia...
w O. w rozpoznaniu odwołania skarżącego od decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...], Nr [...] w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w kwocie 330,00 zł z tytułu...
1   Następne >   3