Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

I SA/Wa 217/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-04

w [...] z [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargi Decyzją z [...] listopada 2019 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
w [...] (dalej jako organ) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy [...] z [...] marca 2019 r. nr [...]w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...

II SA/Sz 394/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-30

. przepisami prawa., W ocenie skarżących protokół graniczny w postępowaniu rozgraniczeniowym pełni taką samą rolę, jak operat szacunkowy w postępowaniu dotyczącym opłaty...
adiacenckiej. Kluczowe w tym zakresie są zatem czynności podejmowane przez geodetę, które determinują sposób określenia granic rozgraniczanej nieruchomości. Organ...