Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

VI SA/Wa 2050/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-22

[...] kwietnia 2013 r.) opracowanie pn. '[...]'. Celem wyceny było ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela. W piśmie...
Arbitrażowa stwierdziła: 'opiniowany operat szacunkowy może stanowić podstawę dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału...