Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 203/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

na określonym, niższym niż maksymalny poziomie opłaty planistycznej, z faktyczną rezygnacją przez gminę z opłat adiacenckich, oraz z ustaleniem powierzchni i przebiegu dróg...