Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Bd 747/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

opłaty adiacenckiej. Poza tym utwardzenie ulicy S. z pominięciem ulicy (drogi) dojazdowej do jego nieruchomości przyczyni się do zalegania na tejże drodze większej ilości...
się, że pojęcie zjazdu w rozumieniu tego przepisu jest wiążące tylko przy określaniu kategorii obiektów budowlanych dla celów opłaty legalizacyjnej (vide załącznik do ustawy...

II GSK 740/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

. również A. Skomra, P. Daniel, Termin ustalenia opłaty adiacenckiej, Finanse Komunalne 2013, z. 6, s. 40-41)., Naczelny Sąd Administracyjny w niniejszym składzie tego poglądu...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804, obecny tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 265...