Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 962/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-16

przewozu (oleje smarowe) podlega szczególnemu nadzorowi i rygorom, jakie stawia się przy dokonywaniu jego przewozu. Niewątpliwie towar, którego dotyczy zaskarżona decyzja...
był olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (2050 litrów) oraz olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (60 litrów), co wynikało...

III SA/Kr 1833/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-11

przez skarżącego, był olej smarowy '[...]', kod CN 27101999, w ilości 23440 kg. Ustalono też, że przewoźnikiem był skarżący prowadzący działalność pod nazwą 'D' D. T. Z uwagi...
węglowodorowa charakterystyczna dla olejów smarowych z dodatkiem oleju bazowego. Stwierdzono obecność metylowych kwasów tłuszczowych, które są stosowane m.in. jako biokomponenty...

III SA/Łd 208/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-30

ciężarowego o nr rej. [...] oraz naczepy ciężarowej o nr rej. [...]. Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów stwierdzono, że przewożony towar to olej smarowy o kodzie...
, w tym przewożony olej smarowy w ilości 27000 kg., Na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy o SENT, przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest obowiązany...

II SA/Rz 1469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-11

[...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Nadawcą towaru była francuska firma 'B', odbiorcą węgierska firma 'C', przewoźnikiem zaś skarżąca Spółka...
o nazwie [...], któremu na dokumencie CMR z [...] lipca 2017 r. przyporządkowano kod [...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje), czyli zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt...

III SA/Gl 700/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-08

drogowego przewozu towarów na terytorium kraju w zakresie rejestracji przewozu takich towarów jak: paliwa silnikowe, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby...
paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony olej napędowy o kodzie CN 2707, jeżeli masa brutto...

II SA/Sz 932/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-09

znajomości przepisów prawa i zasad związanych z przewozem określonego rodzaju towarów. Towar, który był przedmiotem przewozu (oleje smarowe) podlega szczególnemu nadzorowi...
przez kierującego zespołem pojazdów w dniu [...] czerwca 2019 r., przewoźnik posiadał dane dotyczące rodzaju towaru, pozycji CN, masy brutto i objętości przewożonych olejów smarowych...

III SA/Po 441/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-19

innymi oleje smarowe Motul, kod CN3403, przewożone z [...] do odbiorcy w Polsce. Przewoźnikiem była spółka [...] sp. z o.o. sp. k. w [...] (dalej także jako skarżąca, spółka...

III SA/Wr 214/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

kontrolę - realizowanego przez przewoźnika - przewozu drogowego, którego przedmiotem był towar, tj. olej smarowy w ilości 24.000 kg. Stwierdzili, że kierowca rozpoczął przewóz...

II SA/Rz 59/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-07

tego może być klasyfikowana do grupy olejów smarowych-pozostałych olejów, nr do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 99, w zależności od zastosowania., W związku z wynikami badań...
się odbiorem i odzyskiem olejów odpadowych, a olej [...] modyfikowany chemicznie otrzymywany jest przez selektywna zbiórkę olejów syntetycznych, w wyniku destylacji...

II SA/Go 432/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-20

transportowym przewożono z Niemiec do Polski oleje silnikowe, smarowe o masie 13141 kg, klasyfikowane do kodu [...] oraz preparaty smarowe o masie 6710 kg, klasyfikowane do kodu...
litrów. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony kontrolowanym...
1   Następne >   +2   +5   8