Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Ol 254/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-21

sprawie tj. opodatkowania akcyzą olejów smarowych i sprzeczności polskich przepisów akcyzowych z regulacjami Unii Europejskiej., Istnieje więc ryzyko, iż ze względu...
dotyczącym także opodatkowania akcyzą olejów smarowych. W ocenie Spółki powoduje to także, że sędzia w niniejszej sprawie będzie stronniczy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Ol 255/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-21

analogicznego, jak w niniejszej sprawie tj. opodatkowania akcyzą olejów smarowych i sprzeczności polskich przepisów akcyzowych z regulacjami Unii Europejskiej., Istnieje...
Celnego w postępowaniu dotyczącym także opodatkowania akcyzą olejów smarowych. W ocenie Spółki powoduje to także, że sędzia w niniejszej sprawie będzie stronniczy...

III SA/Wa 1746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, które dostarczono na statek 'M.' pływający pod banderą [...]. W związku z tym oczywistym...
. z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów silnikowych A., klasyfikowanych do kodu CN 2710 1981 - to jest - do innych celów...