Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 800/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-23

prowadzoną przez S. R. i M. N.. To oni byli podatnikami akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G...
oleju. Olej był sprzedawany odbiorcom w 'szarej strefie'. Przychody pieniężne uzyskiwane ze sprzedaży oleju smarowego otrzymywali M. N. i S. R.. J. B. nie miał żadnej...

I SA/Bd 648/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-16

olejem smarowym prowadzoną przez S. R. i M. N.. To oni byli podatnikami akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy...
. Pieniądze na zakup oleju smarowego w zakładzie w [...] oraz opłacenie jego transportu do [...], J. B. otrzymywał od M. N. i S. R.. Płatność za olej następowała gotówką...

I SA/Wr 445/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-29

postępowania w sprawie., W ocenie Strony organ podatkowy I instancji bezpodstawnie zakwalifikował oleje smarowe do norm CN innych niż 3403, w wyniku czego błędnie...
zasadnicze preparatów; oleje odpadowe. Natomiast, zgodnie z poz. 37 Załącznika Nr 1 do u.p.a. zalicza się preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi...

I SA/Bd 204/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-14

przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie'., Podkreślenia wymaga, że w podobnym stanie faktycznym tut...
smarowego w zakładzie w B. oraz opłacenie jego transportu do [...], J. B. otrzymywał od M. N. i S. R.. Płatność za olej następowała gotówką. Od żadnego z odbiorców oleju...

I SA/Bd 644/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie...
nieprawidłowości w zakupie i sprzedaży olejów smarowych., Wskazać należy, że art. 181 O.p. wprowadza odstępstwo od reguły bezpośredniego prowadzenia postępowania dowodowego...

I SA/Bd 645/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie'., Podkreślenia wymaga, że w podobnym stanie faktycznym tut. Sąd...
[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego 1. oddala skargę, 2. przyznaje adwokatowi R. S. od Skarbu Państwa...

I SA/Bd 646/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

. Nabywany przez S. R. i M. N. olej smarowy z firmy A. G. w [...] był sprzedawany w odbiorcom działającym w 'szarej strefie'., Podkreślenia wymaga, że w podobnym stanie...
olejów smarowych., Wskazać należy, że art. 181 O.p. wprowadza odstępstwo od reguły bezpośredniego prowadzenia postępowania dowodowego przez organ podatkowy i ogranicza...

I SA/Bd 793/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

Wewnętrznego Delegatura w B., prowadzącą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w B. śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakupie i sprzedaży olejów smarowych. Przepis art...
być z tego (ze sprzedaży oleju smarowego) duża kasa. On miał dostawać prowizje za to, że założył firmę i kupował na nią olej, który następnie miał być sprzedawany' (protokół...

I SA/Bd 657/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-09

Wewnętrznego Delegatura w B., prowadzącą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w B. śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakupie i sprzedaży olejów smarowych. Przepis art. 181...
być z tego (ze sprzedaży oleju smarowego) duża kasa. On miał dostawać prowizje za to, że założył firmę i kupował na nią olej, który następnie miał być sprzedawany' (protokół...

I SA/Bd 658/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-03-16

Delegatura w B., prowadzącą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w B. śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zakupie i sprzedaży olejów smarowych. Przepis art. 181 O.p....
smarowego) duża kasa. On miał dostawać prowizje za to, że założył firmę i kupował na nią olej, który następnie miał być sprzedawany' (protokół przesłuchania k. 148-150 TOM...
1   Następne >   +2   +5   11