Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 880/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

[...] Urzędu Skarbowego w K.., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe łącznie [...] litrów...
podatkowym winny być objęte wszystkie oleje smarowe wskazane wyżej, które winny zostać prawidłowo zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81., Dalej organ podatkowy wskazał...

III SA/Gl 879/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

[...] Urzędu Skarbowego w K.., Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, organ ustalił, że spółka nabyła wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe łącznie [...] litrów, których WNT...
. 89 ust. 1 pkt 11 upa, stawka podatku dla olejów smarowych o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina...

III SA/Łd 823/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-09

., w których wykazano podatek akcyzowy do zapłaty w wysokości zero złotych. Podatnik wyjaśnił, że nabywał w UE oleje smarowe oznaczone symbolem PKWiU 23.20.18-50.20 i kodem CN 2710...
z załącznikami AKC-3D Naczelnikowi Urzędu Celnego w K. Oleje smarowe były sprzedawane na terytorium kraju. Zdaniem skarżącego zadeklarowany i zapłacony podatek akcyzowy...

I GSK 119/19 - Wyrok NSA z 2019-04-03

przestrzegania art. 25 i art. 90 TWE., Polska, korzystając z możliwości wynikających z art. 3 ust. 3 Dyrektywy horyzontalnej opodatkowała oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71...
związana z faktem przekroczenia granicy, lecz z obowiązkiem zapłaty podatku., Konkludując, organ stwierdził, że nabyte wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę oleje smarowe...

I GSK 1259/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe postanowienia dyrektywy energetycznej zostały implementowane do ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23...
, 2702 i 2704 do 2715, a więc także i oleje smarowe o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99, będące przedmiotem obrotu, są produktami energetycznymi objętymi dyrektywą energetyczną...

I GSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

dyrektywy energetycznej produktami energetycznymi są wyroby objęte kodem CN 2710 w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe postanowienia...
postanowień art. 3 ust. 3 dyrektywy horyzontalnej, jak i w art. 2 ust. 4 lit. b dyrektywy energetycznej, wyroby o kodach CN 2701, 2702 i 2704 do 2715, a więc także i oleje smarowe...

I GSK 1302/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

CN 2710 w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe postanowienia dyrektywy energetycznej zostały implementowane do ustawy o podatku akcyzowym...
2701, 2702 i 2704 do 2715, a więc także i oleje smarowe o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99, będące przedmiotem obrotu, są produktami energetycznymi objętymi dyrektywą...

I GSK 1303/16 - Wyrok NSA z 2019-01-23

w związku z ust. 5 dyrektywy energetycznej produktami energetycznymi są wyroby objęte kodem CN 2710 w tym m.in. oleje smarowe o kodzie CN 2710 19 71 i 2710 19 99. Powyższe...
, a więc także i oleje smarowe o kodach 2710 19 71 do 2710 19 99, będące przedmiotem obrotu, są produktami energetycznymi objętymi dyrektywą energetyczną jak i dyrektywą...

I SA/Wr 105/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-11

635 zł. Odwołał się do pozyskanych w toku postępowania wyjaśnień udzielonych przez koncerny produkujące i dystrybuujące oleje smarowe. Z pisma z 15 grudnia 2016 r. BP...
TOTAL POLSKA spółki z o.o. w Warszawie z dnia 30 maja 2015 r. wynikało, że oleje smarowe TOTAL Quatrz 9000 5W40, TOTAL Quartz Ineo ECS 5W-30 oraz TOTAL Quartz Ineo MC3 5W-30...

I SA/Wr 216/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-02

akcyzowym w wysokości 120 zł. Odwołał się do pozyskanych w toku postępowania wyjaśnień udzielonych przez koncerny produkujące i dystrybuujące oleje smarowe. Z pisma C spółki...
w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one temu, aby produkty nienależące do zakresu stosowania tych dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze...
1   Następne >   +2   +5   +10   15