Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 955/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-16

opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do CN 2710 19 69 oraz oleje smarowe; pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99. Natomiast do olejów smarowych; pozostałych...
olejów zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 99 zaliczone zostały pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Zatem oleje ciężkie o kodzie CN 2710 19 99...

I SA/Gd 498/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 496/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 497/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Ol 254/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-21

sprawie tj. opodatkowania akcyzą olejów smarowych i sprzeczności polskich przepisów akcyzowych z regulacjami Unii Europejskiej., Istnieje więc ryzyko, iż ze względu...
dotyczącym także opodatkowania akcyzą olejów smarowych. W ocenie Spółki powoduje to także, że sędzia w niniejszej sprawie będzie stronniczy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Ol 255/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-21

analogicznego, jak w niniejszej sprawie tj. opodatkowania akcyzą olejów smarowych i sprzeczności polskich przepisów akcyzowych z regulacjami Unii Europejskiej., Istnieje...
Celnego w postępowaniu dotyczącym także opodatkowania akcyzą olejów smarowych. W ocenie Spółki powoduje to także, że sędzia w niniejszej sprawie będzie stronniczy...

I SA/Ol 627/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-21

smarowych, dodatków do olejów smarowych i płynów chłodniczych. Wyjaśniła, że nie posiada środków finansowych pozwalających na pokrycie wpisu sądowego od skargi w wysokości...
pozostaje zaś 19 - letni syn., Strona zaznaczyła również, że przedmiotem postępowania organów podatkowych jest określenie zaległości w podatku akcyzowym od olejów smarowych...

I SA/Lu 473/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-07

na analogicznych przesłankach, stanowi łącznie sumę 1.396.062,56 zł. Pełnomocnik wskazał, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania olejów smarowych...

I SA/Lu 472/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-07

na analogicznych przesłankach, stanowi łącznie sumę 1.396.062,56 zł. Pełnomocnik wskazał, że skarżąca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania olejów smarowych...

I SA/Ol 627/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

, iż spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, smarów plastycznych, preparatów smarowych, dodatków do olejów...
smarowych i płynów chłodniczych. Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi 165.000,00 zł, wartość środków trwałych według bilansu na ostatni rok wynosi 84.210,72 zł...
1   Następne >   2