Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 590/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (dalej: Dyrektywa energetyczna) nabywane wewnątrzwspólnotowo oraz dystrybuowane przez Spółkę w Polsce oleje smarowe...
określają katalog wyrobów energetycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Z przepisu art. 2 ust. 4b) tiret pierwsze Dyrektywy wynika, że oleje smarowe wykorzystywane w innych...

I GSK 915/09 - Wyrok NSA z 2010-06-30

albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników...
niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, dodatków...

III SA/Wa 448/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-10

oraz stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych sklasyfikowanych w PKWiU: 23.20.18 - oleje smarowe, 24.66.31-57 - preparaty smarowe oraz 24.66.31-79-smary...
., Działalność podstawowa Skarżącej w okresie objętym kontrolą polegała na przyjmowaniu, magazynowaniu, produkcji i sprzedaży olejów smarowych PKWiU 23.20.18, produkcji...

I SA/Ol 254/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-21

sprawie tj. opodatkowania akcyzą olejów smarowych i sprzeczności polskich przepisów akcyzowych z regulacjami Unii Europejskiej., Istnieje więc ryzyko, iż ze względu...
dotyczącym także opodatkowania akcyzą olejów smarowych. W ocenie Spółki powoduje to także, że sędzia w niniejszej sprawie będzie stronniczy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Ol 255/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-21

analogicznego, jak w niniejszej sprawie tj. opodatkowania akcyzą olejów smarowych i sprzeczności polskich przepisów akcyzowych z regulacjami Unii Europejskiej., Istnieje...
Celnego w postępowaniu dotyczącym także opodatkowania akcyzą olejów smarowych. W ocenie Spółki powoduje to także, że sędzia w niniejszej sprawie będzie stronniczy...

III SA/Wa 1746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, które dostarczono na statek 'M.' pływający pod banderą [...]. W związku z tym oczywistym...
. z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w postaci olejów silnikowych A., klasyfikowanych do kodu CN 2710 1981 - to jest - do innych celów...