Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2712/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-13

pierwszej instancji, podatnik niezasadnie klasyfikował produkowany w składzie podatkowym wyrób o nazwie olej smarowy nisko lepkościowy OSNL-100 do kodu CN 2710 19 99...
1822 zł/1000 litrów. Zdaniem podatnika olej smarowy nisko lepkościowy OSNL-100 został właściwie zaklasyfikowany do kodu CN 2710 19 99, tj. ostatniej w kolejności numerycznej...

I SA/Gd 498/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 496/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

I SA/Gd 497/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-02

., Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów...

VI SA/Wa 522/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

jest do produkcji, przetwarzania oraz magazynowania wyrobów akcyzowych zaliczanych do następujących grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych...
akcyzowych zaliczanych do następujących grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych w przedmiotowej decyzji. Skarżąca do lipca 2014 r. zatrudniała...

III SA/Gl 1263/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-13

w zakresie opodatkowania olejów smarowych, a także wskazał, że dla strony kwota zobowiązania podatkowego stanowi poważny wydatek. Zaznaczył przy tym, że Spółka...
za spełnione. Nie ulega wątpliwości, że samo powoływanie się na niezgodność z prawem zaskarżonej decyzji i rozbieżności w orzecznictwie w zakresie opodatkowania olejów...

I GSK 92/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

. Urz. UE L 9 z 14 stycznia 2009 r., s. 12, z późn. zm.) - należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie na oleje smarowe...
zwrócił się z pytaniem do TSUE dotyczy olejów smarowych oznaczonych odpowiednim kodem wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze., Mając powyższe na uwadze...

I SA/Wr 1020/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

we W. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem...

I SA/Wr 1019/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-07

we W. z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych postanawia: odrzucić zażalenie. Postanowieniem...

II GZ 670/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych w przedmiotowej decyzji. Skarżąca zauważyła, że do lipca 2014 r. zatrudniała na podstawie różnych...
1   Następne >   +2   4