Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 646/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-29

, iż Spółka planuje rozpoczęcie działalności handlowej w zakresie olejów smarowych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub grzewcze. Nabywane oleje oznaczone...
są kodami [...]. W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy oleje smarowe przeznaczone do celów innych niż napędowe i grzewcze powinny być zaliczane do wyrobów...

I GSK 1313/14 - Wyrok NSA z 2016-08-10

-u wraz z korektami z tytułu nabyć wewnątrz-wspólnotowych olejów smarowych, dokonanych od 3 stycznia 2008 r. do 11 lipca 2013 r., W uzasadnieniu korekt spółka wyjaśniła...
, że przed złożeniem ww. deklaracji była przekonana, że nabywane wewnątrzwspólnotowo oleje syntetyczne nie podlegają akcyzie. W 2009 r. wystąpiła do Dyrektora IC...

I GSK 1319/14 - Wyrok NSA z 2016-08-10

-u wraz z korektami z tytułu nabyć wewnątrz-wspólnotowych olejów smarowych, dokonanych od 3 stycznia 2008 r. do 11 lipca 2013 r., W uzasadnieniu korekt spółka wyjaśniła...
, że przed złożeniem ww. deklaracji była przekonana, że nabywane wewnątrzwspólnotowo oleje syntetyczne nie podlegają akcyzie. W 2009 r. wystąpiła do Dyrektora IC...