Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 208/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-30

ciężarowego o nr rej. [...] oraz naczepy ciężarowej o nr rej. [...]. Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów stwierdzono, że przewożony towar to olej smarowy o kodzie...
, w tym przewożony olej smarowy w ilości 27000 kg., Na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy o SENT, przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest obowiązany...

III SA/Gl 700/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-08

drogowego przewozu towarów na terytorium kraju w zakresie rejestracji przewozu takich towarów jak: paliwa silnikowe, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, wyroby...
paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony olej napędowy o kodzie CN 2707, jeżeli masa brutto...

II SA/Sz 932/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-09

znajomości przepisów prawa i zasad związanych z przewozem określonego rodzaju towarów. Towar, który był przedmiotem przewozu (oleje smarowe) podlega szczególnemu nadzorowi...
przez kierującego zespołem pojazdów w dniu [...] czerwca 2019 r., przewoźnik posiadał dane dotyczące rodzaju towaru, pozycji CN, masy brutto i objętości przewożonych olejów smarowych...

III SA/Po 441/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-19

innymi oleje smarowe Motul, kod CN3403, przewożone z [...] do odbiorcy w Polsce. Przewoźnikiem była spółka [...] sp. z o.o. sp. k. w [...] (dalej także jako skarżąca, spółka...

V SA/Wa 288/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

dotyczącym masy brutto lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje...
[...], w którym zadeklarowano przewóz 13 700 litrów oleju napędowego (CN 2710), stwierdzono rozbieżności dotyczące środków transportu - w zgłoszeniu wpisano [...] jako nr środka transportu...

V SA/Wa 287/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar z pozycji CN 2710., Stosownie natomiast do postanowień art. 9 ww. ustawy, przesyłanie, uzupełnianie...
[...], w którym zadeklarowano przewóz 17 000 litrów oleju napędowego (CN 2710), stwierdzono rozbieżności dotyczące środków transportu - w zgłoszeniu wpisano [...] jako nr środka transportu...

VIII SA/Wa 877/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe...
przewożono olej napędowy. Podczas kontroli kierowca okazał 7 zgłoszeń do systemu SENT, łącznie na [...] litrów paliwa. Po sprawdzeniu zawartości cysterny (składającej...

I SA/Bd 563/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-10-09

paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., W myśl art. 5 ust.1 ustawy...
. zatrzymanego pojazdu - samochodu ciężarowego S. (cysterna) o numerze rejestracyjnym [...] przewożącego olej opałowy - dokonano porównania danych zawartych w zgłoszeniu...

II SA/Bd 1118/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-27

m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Środkiem technicznym...
[...] października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy, należącego do podmiotu wysyłającego i jednocześnie przewoźnika firmy 'A. ' M. P., A. W. Sp.j. z siedzibą...

VIII SA/Wa 178/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

z uszczegółowieniem dotyczącym masy brutto lub objętości przesyłki czy rodzaju opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje...
smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710 (olej napędowy)., Stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy o SENT w brzmieniu obowiązującym...
1   Następne >   +2   4