Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1036/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

CN 2710 19 81 silnikowe oleje smarowe. Ponadto kontrolowana nabywała klasyfikowane do kodu CN 2710 19 83 - 87 płyny hydrauliczne i oleje przekładniowe...
klasyfikowanych do kodów CN:, • 2710 19 81 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe,, • 2710 19 83 - Płyny hydrauliczne,, • 2710 19 87 - Oleje...

III SA/Gl 1038/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

2710 19 81 silnikowe oleje smarowe. Ponadto kontrolowana nabywała klasyfikowane do kodu CN 2710 19 83 - 87 płyny hydrauliczne i oleje przekładniowe, które były przedmiotem...
CN:, • 2710 19 81 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe,, • 2710 19 83 - Płyny hydrauliczne,, • 2710 19 87 - Oleje przekładniowe i oleje...

III SA/Gl 1037/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

Scalonej CN 2710 19 81 silnikowe oleje smarowe. Ponadto kontrolowana nabywała klasyfikowane do kodu CN 2710 19 83 - 87 płyny hydrauliczne i oleje przekładniowe...
klasyfikowanych do kodów CN:, • 2710 19 81 - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe,, • 2710 19 83 - Płyny hydrauliczne,, • 2710 19 87 - Oleje...

I SA/Sz 759/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

sprzedaży oleju smarowego, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego w kwocie [...] zł., W dniu [...] r. wystawiono zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [....] wydał decyzję nr [...], którą określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

I SA/Sz 755/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

sprzedaży oleju smarowego, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego w kwocie [...] zł., W dniu [...] r. wystawiono zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [....] wydał decyzję nr [...], którą określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

I SA/Sz 756/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

sprzedaży oleju smarowego, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego w kwocie [...] zł., W dniu [...] r. wystawiono zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [....] wydał decyzję nr [...], którą określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

I SA/Sz 758/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

sprzedaży oleju smarowego, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego w kwocie [...] zł., W dniu [...] r. wystawiono zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [....] wydał decyzję nr [...], którą określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

I SA/Sz 760/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

sprzedaży oleju smarowego, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego w kwocie [...] zł., W dniu [...] r. wystawiono zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [....] wydał decyzję nr [...], którą określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

I SA/Sz 757/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-05

sprzedaży oleju smarowego, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego w kwocie [...] zł., W dniu [...] r. wystawiono zarządzenie zabezpieczenia, na podstawie...
. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w [....] wydał decyzję nr [...], którą określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

III SA/Kr 862/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-15

jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN...
kontroli ustalono, że przedmiotowy samochód przewoził benzynę bezołowiową w ilości 6.001 litrów oraz olej napędowy w ilości 12.000 litrów, zakwalifikowane do kodu CN 2710...