Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 687/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-03

produkty z ww. wymienionego kodu Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe będą sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. 2003r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

III SA/Wa 1200/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-23

smarowymi (CN 2710 19 71 - 2710 19 99, dalej: 'oleje smarowe'). W szczególności, Skarżąca dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych od kontrahentów z Unii...
Europejskiej (dalej: 'UE'). Nabywane przez Skarżącą wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe są odsprzedawane odbiorcom krajowym. Nabywane przez Skarżącą oleje smarowe...

III SA/Gl 341/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-24

nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie z Dyrektywą Horyzontalną...
formalności związanych z przekraczaniem granicy handlu między państwami członkowskimi - co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe...

III SA/Gl 340/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-24

akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie...
na oleje smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Podatnik zaznaczył, że w świetle orzecznictwa sądów...

III SA/Gl 338/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie z Dyrektywą Horyzontalną...
związanych z przekraczaniem granicy handlu między państwami członkowskimi - co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone...

III SA/Gl 337/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie z Dyrektywą Horyzontalną...
związanych z przekraczaniem granicy handlu między państwami członkowskimi - co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone...

III SA/Gl 339/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

nakładany na wyroby akcyzowe zgodnie z przepisami Dyrektywy Horyzontalnej i Energetycznej. Ponadto podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych...
między państwami członkowskimi - co w świetle regulacji wspólnotowych wyklucza możliwość nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe...

III SA/Gl 336/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-20

. Ponadto podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany...
nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Podatnik zaznaczył, że w świetle orzecznictwa...

III SA/Gl 335/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-24

podatek akcyzowy nakładany w Polsce na oleje smarowe do celów innych niż paliwo silnikowe lub grzewcze nie jest też innym podatkiem, który mógłby być nakładany zgodnie...
nakładania na oleje smarowe przeznaczone do innych celów, niż paliwo silnikowe lub grzewcze, także innych podatków pośrednich., Podatnik zaznaczył, że w świetle orzecznictwa...

III SA/Gl 627/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

o uchylenie zaskarżonej decyzji., Wskazując na orzeczenie TSUE z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie C-349/13 Strona stwierdza, iż Trybunał przyjął, że oleje smarowe wykorzystywane...
tego zagadnienia. Strona podnosi, iż oleje smarowe silnikowe nigdy nie mogły korzystać ze zwolnień, co także dotyczy sprzedaży krajowej, jednak inne były terminy płatności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100