Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

gotowy jest klasyfikowany według Nomenklatury Scalonej do symbolu CN 2710 19 99 - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Składniki do jego produkcji takie jak: olej...
99- pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Produkt powyższy powstawał w wyniku zblendowania oleju napędowego CN 2710 19 43, oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99...

VI SA/Wa 1196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

wykorzystywany w całości w procesie produkcji olejów smarowych jako półprodukt. Przedmiotowy olej będzie przemieszczany z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy...
oleju smarowego. Po wyprodukowaniu oleju smarowego wyrób gotowy zostanie sprzedany skarżącej. Olej smarowy jako wyrób gotowy, wytworzony z oleju gazowego niespecyfikowanego...

VI SA/Wa 2316/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przywozu...
jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności...

II GSK 3307/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

, iż nie jest ona handlowcem, ponieważ przedmiotem jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej...
do wytworzenia preparatu smarowego L10 o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy...

VI SA/Wa 2342/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

o zapasach (olej smarowy kod CN 2719 19 99). Spółka nabywa powyższe półprodukty w innych krajach UE i dokonuje ich przywozu w procedurze zawieszonego poboru akcyzy do składu...
do kodu CN 2710 19 43 (oleje napędowe), lecz ze względu na brak dodatków (m. in. nie zawierają wymaganych przez przepisy dotyczące jakości paliw\ żadnych dodatków bądź...

II GSK 435/19 - Wyrok NSA z 2022-08-11

sprawie., We wniosku Spółka wskazała, że jest podmiotem gospodarczym specjalizującym się w produkcji i dystrybucji środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych...
A Rozporządzenia UE w/s statystyki energii poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że katalog zawartych w tym punkcie przeznaczeń oleje napędowego ma charakter...

VI SA/Wa 1822/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-07

środków smarnych - przede wszystkim olejów smarowych klasyfikowanych na gruncie [...] do kodów [...] - [...] (potencjalnie mogą to być również preparaty smarowe klasyfikowane...
benzyny do silników odrzutowych, paliwa typu nafty do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe...

VI SA/Wa 2317/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

dokonuje czasowego, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, przywozu oleju napędowego na terytorium kraju. Olej służy Spółce do wytworzenia preparatu smarowego L10...
o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy w całości zostaje przemieszczony...

VIII SA/Wa 676/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

wyrobów z wykorzystaniem m.in. olejów opałowych ciężkich zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 62. Powyższe oleje opałowe ciężkie są wykorzystywane jako półprodukty...
do wyrobu końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo...

VIII SA/Wa 684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

wyrobów z wykorzystaniem m.in. olejów opałowych ciężkich zaklasyfikowanych do kodu CN 2710 19 62. Powyższe oleje opałowe ciężkie są wykorzystywane jako półprodukty do wyrobu...
końcowego produktu, który nie jest paliwem w rozumieniu ustawy o zapasach (preparaty smarowe o kodzie CN 2710 19 99). Przedmiotowy olej opałowy ciężki każdorazowo posiada...