Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Łd 376/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

oraz innych komponentów na olej smarowy. W ramach tej umowy podmiot zlecający nabywa olej bazowy oraz olej napędowy znajdujący się w składzie podatkowym zlokalizowanym...
na terytorium Niemiec, który w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz załącznika nr 2 do tego aktu jest wyrobem energetycznym. Następnie oleje...

I SA/Łd 375/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

podmiotem zlecającym usługę). Podmiot ten zawarł z Wnioskodawczynią umowę o usługowy przerób oleju bazowego, oleju napędowego oraz innych komponentów na olej smarowy...
jest on wywożony na terytorium Niemiec i zbywany jest przez zlecającego usługę różnym podmiotom zagranicznym jako olej smarowy, a tym samym nie jest również oferowany...

I SA/Łd 377/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

oferować ich jako paliwa silnikowe, lecz przeznacza ten produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe...
na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980), które oferuje do sprzedaży za granicą zgodnie...

I SA/Łd 374/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99) oraz preparaty smarowe (CN 34031980), które oferuje do sprzedaży za granicą zgodnie...
nie zamierza oferować ich jako paliwa silnikowe, lecz przeznacza ten produkt do przerobu na produkt niebędący paliwem, a mianowicie na oleje smarowe (CN 27101991-99...