Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 687/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-03

produkty z ww. wymienionego kodu Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe będą sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. 2003r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

I SA/Łd 239/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-09

nabycia m. in. oleje smarowe, pozostałe oleje klasyfikowane do kodów CN 2710 19 71 - 83 oraz CN 2710 19 87 - 99., Spółka prowadzi dystrybucję tych olejów na rzecz...
na terytoriom kraju), są wykorzystywane jako oleje smarowe (tj. do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje...

I SA/Gd 690/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-26

morskich. Wspomniane oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polsce na rzecz ostatecznych odbiorców (podmiotów zużywających) lub pośredników dokonujących ich dalszej...
odsprzedaży na rzecz ostatecznych odbiorców. Wytwarzane i sprzedawane przez skarżącą oleje smarowe nie są i nigdy nie były przeznaczone do celów napędowych, opałowych...

I SA/Ol 698/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

opał. W ramach przyszłej działalności zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oraz w kraju oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów...
silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi...

I SA/Gd 67/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-20

- skarżąca jest producentem olejów smarowych kod CN 2710 19 71 do 2710 19 99. Oleje te produkowane są w składzie podatkowym z zastosowaniem reguł przewidzianych przepisami...
ustawy o podatku akcyzowym oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także opodatkowane na zasadach określonych tymi przepisami. Oleje smarowe zostały zaliczone...

I SA/Łd 912/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-24

wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe oznaczone kodami CN 27101971-99 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem...
Dyrektywy energetycznej oleje smarowe (CN 2710 19 81, 83, 87, 91, 93, 99) nie podlegają przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczania zawartym w Dyrektywie...

I SA/Łd 910/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-19

opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej oleje smarowe (CN [...] , [...] , [...], [...], [...], [...]) nie podlegają...
Skarżąca zadała następujące pytanie:, Czy oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub grzewcze oznaczone kodem CN [...] - [...] nie podlegają...

I SA/Łd 103/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-03-03

na oleje smarowe sprzedawane w kraju i nabywane wewnątrzwspólnotowo wynosi 1.180,00 zł/1.000 l. Natomiast stosownie do § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zwolnienia...
do celów innych niż napędowe lub opałowe albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników, albo do produkcji paliw silnikowych, olejów...

I SA/Łd 376/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-22

oraz innych komponentów na olej smarowy. W ramach tej umowy podmiot zlecający nabywa olej bazowy oraz olej napędowy znajdujący się w składzie podatkowym zlokalizowanym...
na terytorium Niemiec, który w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz załącznika nr 2 do tego aktu jest wyrobem energetycznym. Następnie oleje...

I SA/Łd 375/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-11

podmiotem zlecającym usługę). Podmiot ten zawarł z Wnioskodawczynią umowę o usługowy przerób oleju bazowego, oleju napędowego oraz innych komponentów na olej smarowy...
jest on wywożony na terytorium Niemiec i zbywany jest przez zlecającego usługę różnym podmiotom zagranicznym jako olej smarowy, a tym samym nie jest również oferowany...
1   Następne >   2