Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło

I SA/Gd 461/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-14

niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje przekładniowe, izolacyjne, płyny hydrauliczne nakazuje...
dodatkowa nr 1(a) do ww. pozycji definiuje 'oleje lekkie'., 'Oleje lekkie' (podpozycje 2710 00 11 do 2710 00 39) oznacza oleje i preparaty,, z których 90% lub więcej objętościowo...

I SA/Gd 441/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-10-14

stosowane do innych celów niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje przekładniowe, izolacyjne, płyny...
dodatkowej nr 1 do pozycji 2710., Uwaga dodatkowa nr 1(a) do ww. pozycji definiuje 'oleje lekkie'., 'Oleje lekkie' (podpozycje 2710 00 11 do 2710 00 39) oznacza oleje...

I SA/Gd 9/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-09-15

, benzyny lakiernicze i benzyny stosowane do innych celów niż lakiernicze, benzyna lotnicza, paliwa do silników odrzutowych, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje smarowe, oleje...
. pozycji definiuje 'oleje lekkie':, 'Oleje lekkie' (podpozycje 2710 00 11 do 2710 00 39) oznacza oleje i preparaty, z których 90% lub więcej objętościowo (łącznie...