Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 405/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-09-22

. Przez okres ponad 14 lat był on narażony na działanie różnych związków chemicznych takich jak: olej maszynowy zawierający oleje smarowe oraz hydrorafinowane węglowodory...
. rozpuszczalnik w skład którego wchodzą ksylen, toluen, octan butylu, aceton, butanol oraz oleje mineralne, mają działanie drażniące drogi oddechowe, a nie działanie...