Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA 1462/96 - Wyrok NSA z 1998-03-19

olejów smarowych. Charakterystyczne dane dotyczące zagospodarowania terenu zostały przedstawione w załączonym projekcie. Ponadto do wniosku została dołączona ocena...
technologicznych, w tym separatora olejów z zakładem utylizacyjnym,, 8/ przewidzieć dodatkowe rozwiązania techniczne zmniejszające oddziaływanie hałasu na obiekty...

II SA/Rz 204/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-12

, wśród których są między innymi mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, płyny hamulcowe, płyny zapobiegające zamarzaniu oraz zużyte opony wymienione w pkt I. 1 i 2...
. Przepracowane oleje dostarczane autocysternami przetrzymywane są na terenie zakładu w zbiorniku dwupłaszczowym o pojemności 25m3, zaopatrzonym w sygnalizację przepełnienia...