Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 3646/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w danym roku') spółka podała 'oleje napędowe do silników' w ilości 3.280 m3. W 'Uwagach' spółka podała, iż 'przy produkcji oleju smarowego...
na jego właściwości fizykochemiczne i możliwe wykorzystanie. Komponenty w procesie produkcji olejów smarowych, jakim jest olej smarowy niskolepkościowy O. produkowany...

VI SA/Wa 287/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

podała 'oleje napędowe do silników' w ilości 3 280 m3. W 'Uwagach' Spółka podała, iż 'przy produkcji oleju smarowego O. nie potrzebujemy prowadzić obowiązku tworzenia...
, które to oleje smarowe następnie w całości wywozi z terytorium RP w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych posiada obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych...

VI SA/Wa 2228/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

gotowy jest klasyfikowany według Nomenklatury Scalonej do symbolu CN 2710 19 99 - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Składniki do jego produkcji takie jak: olej...
99- pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Produkt powyższy powstawał w wyniku zblendowania oleju napędowego CN 2710 19 43, oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99...

II SA/Go 849/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-21

instancji przy prowadzeniu działalności gospodarczej polegającej na obrocie tak wrażliwymi produktami jakimi są olej napędowy będący surowcem do produkcji oleju smarowego...
jak i sam olej smarowy znalezienie całej kadry kompetentnych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy pracować będą w składzie podatkowym zaraz po wydaniu...

VI SA/Wa 1196/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-20

wykorzystywany w całości w procesie produkcji olejów smarowych jako półprodukt. Przedmiotowy olej będzie przemieszczany z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy...
oleju smarowego. Po wyprodukowaniu oleju smarowego wyrób gotowy zostanie sprzedany skarżącej. Olej smarowy jako wyrób gotowy, wytworzony z oleju gazowego niespecyfikowanego...

II SA/Go 850/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-21

i wyprodukowanymi z nich olejami smarowymi, obszar ten stanowi jeden z obszarów wysokiego ryzyka naruszeń przepisów prawa podatkowego. Ponadto brak wskazania przez Spółkę...
z obowiązującym porządkiem prawnym. Zaznaczyć przy tym trzeba, że skala nieprawidłowości w obrocie olejami napędowymi i wyprodukowanymi z nich olejami smarowymi powoduje...

VI SA/Wa 2316/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przywozu...
jej działalności jest produkcja olejów smarowych oraz olejów do form, do produkcji których wykorzystywany jest przywieziony olej napędowy, a nie wykonywanie działalności...

VI SA/Wa 1202/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

) następujących wyrobów: oleje smarowe (CN: 2710 19 91, 2710 19 99), uniwersalne preparaty smarowe (CN 3403 19 10), impregnatory (CN 2710 19 29). Produkcja (wytwarzanie) ww. wyrobów...
być produkowane (wytwarzane) w składzie podatkowym stanowiły:, - oleje smarowe (CN: 2710 19 91, 2710 19 99),, - uniwersalne preparaty smarowe (CN 3403 19 10...

VI SA/Wa 522/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-29

jest do produkcji, przetwarzania oraz magazynowania wyrobów akcyzowych zaliczanych do następujących grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych...
akcyzowych zaliczanych do następujących grup: wyroby energetyczne oraz oleje smarowe, o kodach CN wymienionych w przedmiotowej decyzji. Skarżąca do lipca 2014 r. zatrudniała...

VI SA/Wa 382/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

bazowych o kodzie CN [...]) o kodach CN: [...]; oraz preparatów smarowych o kodach CN: [...]. Do wytwarzania ww. wyrobów Spółka bezpośrednio zużywa, m.in. oleje napędowe...
). W sytuacji zatem, gdy dany wyrób (w tym przypadku olej napędowy) będzie wykorzystywany wyłącznie jako surowiec do produkcji innych wyrobów (olejów smarowych i preparatów...
1   Następne >   +2   4