Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 962/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-16

przewozu (oleje smarowe) podlega szczególnemu nadzorowi i rygorom, jakie stawia się przy dokonywaniu jego przewozu. Niewątpliwie towar, którego dotyczy zaskarżona decyzja...
był olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (2050 litrów) oraz olej smarowy o nazwie własnej [...] o kodzie CN 27101981 (60 litrów), co wynikało...

II SA/Rz 1469/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-11

[...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Nadawcą towaru była francuska firma 'B', odbiorcą węgierska firma 'C', przewoźnikiem zaś skarżąca Spółka...
o nazwie [...], któremu na dokumencie CMR z [...] lipca 2017 r. przyporządkowano kod [...] (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje), czyli zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt...

III SA/Po 441/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-19

innymi oleje smarowe Motul, kod CN3403, przewożone z [...] do odbiorcy w Polsce. Przewoźnikiem była spółka [...] sp. z o.o. sp. k. w [...] (dalej także jako skarżąca, spółka...

III SA/Wr 214/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

kontrolę - realizowanego przez przewoźnika - przewozu drogowego, którego przedmiotem był towar, tj. olej smarowy w ilości 24.000 kg. Stwierdzili, że kierowca rozpoczął przewóz...

II SA/Go 432/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-20

transportowym przewożono z Niemiec do Polski oleje silnikowe, smarowe o masie 13141 kg, klasyfikowane do kodu [...] oraz preparaty smarowe o masie 6710 kg, klasyfikowane do kodu...
litrów. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony kontrolowanym...

II SA/Go 533/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-06

opakowań jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. alkohole, paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, produkty...
, w którym wskazano, że przedmiotem przewozu były oleje, był dokumentem, z którym strona, nie mogła się zapoznać, a jedyną osobą, która mogła poznać jego treść...

II SA/Go 584/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-02

jednostkowych. Organ wskazał, że do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony...
do Polski przez przewoźnika T. sp. z o.o. Powyższym środkiem transportowym przewożono olej palmowy rafinowany, o kodzie CN 1511 w ilości 15110 kg. W toku przeprowadzonej...

II GSK 916/20 - Wyrok NSA z 2020-11-19

. został przyporządkowany do kodu CN 2710 19 99 (pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje). Towar ten był przewożony z terytorium Litwy na terytorium Węgier...

II SA/Bd 1118/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-27

m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar o kodzie CN 2710., Środkiem technicznym...
[...] października 2017 r. kontroli pojazdu przewożącego olej opałowy, należącego do podmiotu wysyłającego i jednocześnie przewoźnika firmy 'A. ' M. P., A. W. Sp.j. z siedzibą...

III SA/Łd 823/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe, w tym również przewożony towar w postaci oleju napędowego o kodzie CN 2710. W celu zapewnienia...
się z pojazdu samochodowego o nr rejestracyjnym [...] i przyczepy o nr rejestracyjnym [...], przewożącego olej napędowy (kod CN 2710). Podmiotem wysyłającym i jednocześnie...
1   Następne >   +2   +5   7