Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 81/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-25

, jak i polskich klasyfikacji jakościowych wynika, że oleje smarowe do silników dwusuwowych stanowią odmienny produkt dodatków i domieszek do paliw i nie mogą być utożsamiane...
, że w składzie podatkowym spółka produkowała oleje silnikowe o nazwach Bx i Cx, przeznaczone do silników dwusuwowych. Oleje te były przyporządkowane przez spółkę do kodu CN...

III SA/Gl 146/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-27

od obrotu. Co do zasady, obciąża on producenta, importera, czy osobę dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, a także olejów smarowych i samochodów...
podmiotów (ich danych personalnych), od których olej napędowy był nabywany nie podjął żadnych realnych działań aby osoby te przesłuchać i określić zobowiązanie podatkowe...

III SA/Gl 149/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

i odpowiadających im kodach CN, w tym oleje napędowe i wyroby przeznaczone do użycia jako paliwa do silników samochodowych, bez względu na symbol PKWiU., W myśl art. 37j ust. 1 ustawy...
, czy osobę dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, a także olejów smarowych i samochodów osobowych. Późniejszy obrót tymi towarami nie skutkuje...

III SA/Gl 128/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-02

) i inne osoby do legalizowania sprzedaży oleju smarowego kupowanego w składach podatkowych 'C' i 'D' przez belgijskie spółki 'E' i 'F' , który mimo deklarowanych dostaw...
wewnątrzwspólnotowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, był rozprowadzany na terenie kraju jako olej napędowy. Powyższe ustalenia doprowadziły do wniosku...

III SA/Gl 173/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

nabycia wyrobów akcyzowych, a także olejów smarowych i samochodów osobowych. Późniejszy obrót tymi towarami nie skutkuje natomiast powstaniem obowiązku podatkowego...
na świadczeniu usług transportowych. W tym celu Podatnik cyklicznie dokonywał zakupu oleju napędowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Nabyte paliwo...