Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 648/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-28

i oleju bazowego, które nie są standardowymi dodatkami do handlowych olejów napędowych (właściwe dla olejów smarowych). Wg dokumentów przedstawionych przez spółkę olej napędowy...
i prawnym., M. i S. C. prowadzą działalność gospodarczą pod firmą ,,A’’ s.c. M. C. i S. C. W ramach tej działalności sprzedają olej napędowy i benzynę na stacji paliw w M...

I SA/Bk 1824/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

. [...]) przewożony był olej napędowy, podczas gdy w okazanej przez kierowcę pojazdu dokumentacji CMR, zadeklarowano przewóz oleju smarowego LB8 w ilości 25.050 kg...
sposób nie mogły wpłynąć na okoliczność, że pojazd oraz cysterna, w której ujawniono w dniu [...] grudnia 2016 r. olej napędowy, zamiast oleju smarowego, zadeklarowanego w liście...

V SA/Wa 1511/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

)., W świetle powyższego podstawowym, głównym składnikiem produktu o nazwie uniwersalny preparat smarowy UPS-10 są oleje ropy naftowej stanowiące powyżej 70% masy. Ponadto zauważyć...
: uniwersalny preparat smarowy U. winien być zaklasyfikowany do kodu [...] jako olej napędowy zawierający biodiesel o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001% masy...

V SA/Wa 1509/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-20

, jednakże, wyprodukowany w składzie podatkowym wyrób o nazwie: uniwersalny preparat smarowy UPS-10, winien być zaklasyfikowany do kodu CN 2710 20 11 jako olej napędowy...
uniwersalnego preparatu smarowego o nazwie handlowej UPS-10 posiadający parametry destylacji i właściwości fizykochemiczne olejów napędowych zawierających biodiesel, winien...

V SA/Wa 1521/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

. PWN, Warszawa 1969. wyd. VIII 1990)., W świetle powyższego podstawowym, głównym składnikiem produktu o nazwie uniwersalny preparat smarowy UPS-10 są oleje ropy naftowej...
podatkowym wyrób o nazwie: uniwersalny preparat smarowy UPS-10, winien być zaklasyfikowany do kodu CN 2710 20 11 jako olej napędowy zawierający biodiesel o zawartości...

V SA/Wa 1170/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

składnikiem produktu o nazwie uniwersalny preparat smarowy UPS-10 są oleje ropy naftowej stanowiące powyżej 70% masy. Ponadto zauważyć należy, że naturalną właściwością...
UPS-10, jednakże, wyprodukowany w składzie podatkowym wyrób o nazwie: uniwersalny preparat smarowy UPS-10, winien być zaklasyfikowany do kodu CN 2710 20 11 jako olej...

V SA/Wa 1510/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-29

klasyfikowanych do grupy preparatów smarowych o kodzie CN 3403 19 10 produkował wyrób, którego parametry fizykochemiczne uzasadniają jego klasyfikację do grupy olejów...
w odrębnych przepisach;, 2) oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami. spełniające wymagania jakościowe...

III SA/Łd 720/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-11

, zużycia i obrotu wyrobami akcyzowymi (z wyłączeniem benzyn silnikowych i węglowodorów gazowych) - paliwami napędowymi, olejami smarowymi i preparatami smarowymi...
, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;, 2. oleje napędowe o kodzie CN27101941 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami...

V SA/Wa 1221/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

następowało niszczenie dokumentacji magazynowo-księgowej i sprzedaż firm osobom najczęściej zza wschodniej granicy. Podmioty te dostarczały olej napędowy do K. Sp. j. w 2012 r...
, że był to odbarwiany olej opałowy., Dodatkowo z wyjaśnień przekazanych przez Naczelnika Urzędu Celnego w K. oraz Naczelnika Urzędu Celnego w L. w sprawie O. Sp. z oo. ustalono, iż część...