Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ke 467/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

był z olejami smarowymi lub preparatami antykorozyjnymi, a następnie dalej był wprowadzany do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. W toku kontroli podatkowej...
ponadto był mieszany z olejami smarowymi, preparatami antykorozyjnymi i wprowadzony do obrotu jako pełnowartościowy olej napędowy. Okoliczność mieszania znajduje...

III SA/Łd 81/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-25

, jak i polskich klasyfikacji jakościowych wynika, że oleje smarowe do silników dwusuwowych stanowią odmienny produkt dodatków i domieszek do paliw i nie mogą być utożsamiane...
, że w składzie podatkowym spółka produkowała oleje silnikowe o nazwach Bx i Cx, przeznaczone do silników dwusuwowych. Oleje te były przyporządkowane przez spółkę do kodu CN...

III SA/Gl 726/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-11

do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach...
odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust...

III SA/Gl 146/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-27

od obrotu. Co do zasady, obciąża on producenta, importera, czy osobę dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, a także olejów smarowych i samochodów...
podmiotów (ich danych personalnych), od których olej napędowy był nabywany nie podjął żadnych realnych działań aby osoby te przesłuchać i określić zobowiązanie podatkowe...

III SA/Gl 149/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-01

i odpowiadających im kodach CN, w tym oleje napędowe i wyroby przeznaczone do użycia jako paliwa do silników samochodowych, bez względu na symbol PKWiU., W myśl art. 37j ust. 1 ustawy...
, czy osobę dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, a także olejów smarowych i samochodów osobowych. Późniejszy obrót tymi towarami nie skutkuje...

III SA/Gl 173/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

nabycia wyrobów akcyzowych, a także olejów smarowych i samochodów osobowych. Późniejszy obrót tymi towarami nie skutkuje natomiast powstaniem obowiązku podatkowego...
na świadczeniu usług transportowych. W tym celu Podatnik cyklicznie dokonywał zakupu oleju napędowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Nabyte paliwo...

I SA/Bk 1219/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-28

towaru w postaci oleju napędowego albo oleju smarowego w estońskiej firmie O., w dniu [...] lutego 2017 r. uzyskano odpowiedź, że 'Według informacji prokurenta nie istnieją...
olej techniczny o nazwie handlowej 'T.'. Według tego dokumentu: - nadawcą towaru była firma O., - odbiorcą towaru była firma Z. GmbH, - miejsce przeznaczenia [...], B., N...