Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA 414/97 - Wyrok NSA z 1998-03-18

oraz konfekcjonowanych olejów smarowych. Do wniosku została dołączona ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw., Po uzyskaniu uzgodnienia Państwowego Terenowego...

VII SA/Wa 882/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-21

ilości olejów smarowych, przekładniowych, hydraulicznych. To spowodowało dodatkowo, że grunt został nasycony różnymi niebezpiecznymi substancjami, w tym ropopochodnymi...
była produkcja przemysłowa, w której stosowano procesy obróbki skrawaniem na mokro tzn. ze stosowaniem olejów i emulsji olejowych — jako chłodziwo, a same obrabiarki zużywały duże...

VII SA/Wa 2467/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-06

samochodowej mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego, np. ropopochodne, oleje z silników, oleje smarowe, związki fosforu'. Oceniając powyższą...

VII SA/Wa 1683/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

) takich jak - benzyna, olej napędowy, olej smarowy i smarowniczy. Źródłem substancji ropopochodnych mogą być również woski i tłuszcze do nabłyszczania karoserii samochodowej...
. Stężenie węglowodorów i olejów w ściekach z myjni samochodowych determinuje skuteczność funkcjonowania separatorów substancji ropopochodnych, wobec czego istotnym...

VII SA/Wa 1301/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

); świetlówek 0,001 Mg (wcześniej 0,007 Mg); olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych 0,07 Mg. Ilość wytworzonych odpadów oraz ich przekazywanie wyspecjalizowanej...
[...] 2,5 T)'. W trakcie kontroli ustalono nadto, iż sporadycznie w ramach powyższych usług dokonywana jest wymiana olejów silnikowych oraz prowadzone są prace spawalnicze...