Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 763/12 - Wyrok NSA z 2013-07-01

olejów smarowych, z racji swojego składu i przeznaczenia, jest klasyfikowany do kodu CN obejmującego m.in. oleje silnikowe., Po rozpatrzeniu odwołania strony Szef Służby...
i oleje smarowe oraz pozostałe oleje., Przenosząc to unormowanie na stan faktyczny ustalony w sprawie, Sąd pierwszej instancji stwierdził, że zgodnie z wynikami...

V SA/Wa 2316/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

napędowe, oleje opałowe i oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Zgodnie z wynikami badań przedmiotowy olej silnikowy spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 d) do działu 27...
przewidzianych dla olejów napędowych i olejów opałowych, co oznacza, że jest klasyfikowany w grupie olejów smarowych lub pozostałych olejów. W grupie tej oleje silnikowe...

V SA/Wa 1671/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

smarowe oraz pozostałe oleje., Organ odwoławczy podkreślił, że zgodnie z wynikami badań przedmiotowy preparat smarowy spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2d) do działu 27...
posiadający dodatki typowe dla olejów smarowych ze względu na swoje parametry destylacji został zaklasyfikowany do kodu CN 2710 19 41, obejmującego oleje napędowe do innych...