Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 2316/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-14

napędowe, oleje opałowe i oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Zgodnie z wynikami badań przedmiotowy olej silnikowy spełnia wymagania uwagi dodatkowej 2 d) do działu 27...
przewidzianych dla olejów napędowych i olejów opałowych, co oznacza, że jest klasyfikowany w grupie olejów smarowych lub pozostałych olejów. W grupie tej oleje silnikowe...